Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul

Contractul cu turistul
CONTRACTUL - CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 
Partile contractante
Himalaya Travel Family cu Sediul in Bucuresti, Strada Lucretiu Patrascanu, nr: 17,bloc MC 18, Scara 2, et 3, ap 41, Inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/3176/11.03.2019, CUI 40762804, Cont bancar RO92INGB0000999908904922 deschis la BANCA -ING Bank N.V. Amsterdam, Titulara a Licentei de turism nr. 1765, pentru Agentia: Himalaya Travel, Reprezentata legal prin Laudoniu Matei, in calitatea sa de Administrator, denumita in continuare Agentia,
si turistul/reprezentantul turistului,
 
I. Obiectul contractului
Il constituie vânzarea de catre Agentie a serviciilor turistice înscrise în voucher sau bilet de odihna tratament sau bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de calatorie.
Agentia este obligata sa solicite turistului o cerere de rezervare in scris, fax sau email sau formular de rezervare, in cazul solicitarii unor servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. Daca turistului nu i se solicita o cerere de rezevare se presupune ca serviciile solicitate sunt confirmate in momentul solicitarii.
Contractul ia nastere :
a) in momentul semnarii lui de catre turist, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii (nu este necesara si nu se completeaza o cerere de rezervare);
b) in momentul in care serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre agentie, respectiv clientul ia la cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate si le accepta in scris prin fax sau email sau semneaza cererea de rezervare la sectiunea “confirmare de servicii”. In cazul in care continutul cererii de rezervare difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data solicitarii rezervarii, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, fara a fi insa in masura a solicita despagubiri. Este responsabilitatea turistului de a se informa prin orice mijloace (telefon,email, personal la sediul agentiei) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termenul legal de 60 de zile si de a se prezenta la agentie pentru semnarea contractului. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pina la 100% din pretul pachetului.
 
II. Pretul
1. Pretul contractului este specificat pe factura in cazul serviciilor externe si in cataloagele agentiei si pe biletul de odihna in cazul serviciilor interne si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Avansul este de min. 25% din pret pentru servicii interne si este de minimum 50% pentru serviciile externe.
2. Plata finala se va face astfel: a.pentru serviciile externe, integral pana cu cel tirziu 15 zile inainte de inceperea sejurului.b.pentru serviciile interne, in maximum 3 rate, a cate 25% din pret fiecare, achitate la intervale egale pana cu cel tarziu 15 zile inainte de data inceperii sejurului.
3. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau in Lei la cursul ING Bank in ziua efectuarii platilor.
 
III. Drepturile si obligatiile Agentiei
1. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii.
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
3.1. sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
3.2. sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;
3.3. în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
4.1. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
4.2. când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
5.1. orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract(mai putin avion);
5.2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
5.3. pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
 
IV. Drepturile si obligatiile turistului
1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei urmatoare celei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel târziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet.
3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
4.
4. 1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotarârea sa de a opta pentru:
4.1.1. rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau
4.1.2. acceptarea noilor conditii ale contractului.
4. 2. În cazul în care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
4.2.1. sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
4.2.2. sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
4.2.3. sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4. 3. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.
4. 4. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
4. 5. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), în vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, el este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
 
V. Renuntari, penalizari, despagubiri
1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la serviciile turistice care fac obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
1. 1. In cazul serviciilor turistice externe
1.1.1. 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii;
1.1.2. 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecarii;
1.1.3. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
1. 2. In cazul serviciilor turistice interne.
1.2.1. comisionul agentiei si TVA aferent, daca renuntarea se face cu mai mult de 15 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului
1.2.2. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului
2. In cazul in care turistul care a contractat servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat de catre agentie pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.
3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale
4. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/ destinatie, daca
nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera.
7. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.
8. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
9. În cazul în care agenţia de turism Himalaya Travel Family revinde serviciile turistice ale altor prestatori de turism, se vor percepe penalizarile respectivului prestator de turism, care vor fi aduse la cunoştinţa turistului in scris, prin fax sau email
 
VI. Reclamatii
1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.
3. Daca intampinati nelamuriri sau probleme privind o comanda pe Turavura.ro, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutati, puteti trimite email pentru conciliere gratuita la adresa office@himalayatravel.ro. 
VII. Asigurari
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare Omniasig din localitatea Bucuresti. Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
1. In cazul in care Asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat Asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie, Asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, în conditiile prezentei polite de asigurare.
2. In cazul in care turistul solicita de la Asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimita documentele justificative catre Asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia de a pastra fotocopii dupa respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligatia de a notifica Asiguratorul, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevăzute la art.2. Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor RA - 047/10.04.2003 15.03.01.W.001.0.B
4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la Asigurat, are loc evenimentul asigurat.
5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
6. Documentele justificative constau in principal in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct.2, 3 si 5;
c) fotocopiile documentelor de plata a avansului (chitante, ordine de plată etc), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia.
8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la turist.
9. In cazul in care dupa plata despagubirii Asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Asigurat a sumelor reprezentând debitul.
 
VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
1. voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
2. programul turistic, în cazul actiunilor turistice.
3. cataloagele/ofertele agentiei/Turavura.ro
 
IX. Dispozitii finale
1.Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor sale semnatare
2.Prezentul Contract poate fi incheiat si la distanta, prin fax, partile convenind asupra autoritatii prezentului contract in actuala forma
3. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, Ordin nr. 516/2005 din 12/04/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 20/04/2005 cu modificarile ulterioare.
4. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, Ordin nr. 516/2005 din 12/04/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 20/04/2005 cu modificarile ulterioare.